Facebook
Jana

Jana Koczkášová, Michal Andrejco, Vlastimil Feiner

Ako spoznať a odkryť skutočný potenciál lídra v nás?

Nedeľa 9.3.2014 14.30-16.00

Hlboko vo vnútri nás žije obrovský potenciál, tvorivý talent, ktorý dokáže nájsť riešenie na všetky životné výzvy, prekonať akékoľvek prekážky a posunúť akékoľvek hranice. Avšak v priebehu nášho života strácame s týmto potenciálom kontakt. Zažívame sklamania, neúspech, máme pocit, že nič nedokážeme, nemáme motiváciu, chýba nám kreativita, mučí nás pocit neschopnosti, nemáme schopnosť napredovania, osobného rozvoja a rastu. Nevieme v nás spoznať a ani prebudiť potenciál lídra. Čo je príčinou? Strachy, presvedčenia, programy našej mysle a identifikovanie sa s našou mysľou, či potlačené emócie, následkom čoho dochádza k úbytku tvorivej energie, zablokovaniu a odtrhnutiu od tvorivého génia. Stávame sa súčasťou určitého problému, namiesto toho aby sme pracovali na jeho riešení. Sme zovretí strachom, neistotou a programami našej mysle. Na konci toho je neúspech, nespokojnosť, frustrácia a ono povestné hodnotenie samého seba: „ ja to nedokážem, ja na to nemám, to nie je pre mňa!“ Existuje východisko? Východiskom je práca s našimi pocitmi a rôznymi tichými sabotérmi deštruujúcimi kontakt s naším vnútorným géniom, transformácia našej mysle, oslobodenie sa od nefunkčných programov, presvedčení, nálepiek, sľubov, prísah, teda práca s filtrami a otvorenie sa svojmu vedomiu, vedomému správaniu, kreativite a svetielku v nás, ktoré chce zažiariť. Na prednáške získate informácie ako uvedenú tému rieši transformačná Metóda Cesta, ktorá vychádza z mnohých vedeckých poznatkov. Dozviete sa niečo o behaviorálnom modele, externých a interných mapách a predstavíme aj tzv. Lillypad model (model lekna).

Jana Koczkášová

Dlhé roky som pracovala na viacerých manažérskych postoch a viedla súkromnú firmu. Keďže celoživotne som inklinovala k alternatívnemu spôsobu liečby, liečby vnútorného prostredia človeka nevynímajúc, je celkom prirodzené, že dnes sa venujem práve tejto oblasti. Sama som prešla hlbokou vnútornou transformáciou, vďaka ktorej dnes pôsobím ako transformačný líder a life coach. V roku 2010 som ukončila Akreditované štúdium metódy Cesta získala medzinárodnú akreditáciu (The Journey), od roku 2013 som aj Radical Healing Journey coach. Vo svojej súkromnej praxi sa naplno venujem praktikovaniu tejto transformačno-liečebnej metódy. Za pomerne krátke obdobie mám na svojom konte množstvo klientov, stovky sedení, hlavnou témou ktorých je popri liečbe tela práve transformácia, trvalé uzdravenie svojho vnútorného prostredia a dotyk so svojím vnútorným lídrom. Pracujem v Bratislave, vediem individuálne sedenia, prednášky, workshopy. Veľkú časť svojho času venujem propagácii metódy a spoluorganizujem semináre Cesty na Slovensku (nabližší bude v marci tohto roku). Som takisto členkou tímu Cesta Slovensko, ktorý zastrešuje metódu na Slovensku.

Michal Andrejco

047__dsc_9688r_cr V uplynulých 12. rokoch som nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodného podnikania na poli zdravotníckej techniky, produktov a materiálov. Zastával som funkcie obchodného zástupcu, marketingového a obchodného riaditeľa a nakoniec spolumajiteľa podnikateľskej siete v 26 krajinách strednej a východnej Európy. Dnes vediem na Slovensku prvú kliniku celostnej medicíny, ktorá svojim unikátnym prístupom ku komplexnému zdraviu človeka, spájaním modernej a alternatívnej medicíny, zameriava svoju pozornosť na adresovanie samotných príčin zdravotných ťažkostí. Vlastnú energiu zameriavam do oblastí PR – prezentovaním a upevňovaním samotnej vízie a HR – zameriavaním sa na tímovú spoluprácu. Zároveň slúžim potrebám klientov ako life kouč. Sústredím sa na klientov so závažnými zdravotnými ochoreniami, rovnako tak i na úspešných majiteľov vlastných prosperujúcich biznisov, ktorým pomáham nájsť cestu späť k vlastnej rovnováhe – fyzickej, psychickej i emočnej; vnútornému géniovi – nekonečnému tvorivému potenciálu, ukrytom v každom z nás. Milujem jednoduchú pravdu prítomného okamihu. Ako moje životné motto sa prirodzene odkryla túžba adresovať každú komunikáciu z milujúceho miesta a prehovárať tak voči nepoškvrnenému diamantu, ktorý je základnou esenciou nás všetkých.

Vlastimil Feiner

Vlastimil Feiner Viac ako 10 rokov som pôsobil v korporátnom svete, v posledných rokoch na niekoľkých manažérskych pozíciach v oblasti podnikových financií a obchodu. Následné zhoršenie zdravotného stavu mi nedovolilo pokračovať ďalej v započatej ceste a prišlo obdobie liečby a prehodnotenia svojho smerovania. Po úspešnom vyliečení hlavne vďaka metóde Cesta od Brandon Bays a zmene životosprávy prišlo k postupnému otáčaniu smerovania v pracovnom aj osobnom živote. V súčastnosti sa venujem hlavne propagácii a rozširovaniu metódy Cesta na Slovensku, metódy pomocou ktorej sa mení prístup človeku k životu, a životným situáciám, ktoré sa stanú vo všetkých oblastiach života. Metóda, ktorá je hojne využívaná v pracovnom prostredí na zbavenie sa rôznych zábran, blokov, ktoré nám bránia v prejavením nášho plného potenciálu, našich prirodzených daností a schopností, našich darov a ich využití v pracovnom živote.

Nedeľa 9.3.2014 14.30-16.00 Objednať vstupenku

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016