Facebook
Janette Šimková

Janette Šimková

Janette Šimková – OBJAVTE SVOJ SKRYTÝ POTENCIÁL

Nájdite cestu k svojmu vnútornému daru

Nie sme stvorení iba z telesnej schránky a z toho, čo tvorí našu osobnosť. Niekde vo vnútri nás je niečo veľkolepého, k čomu si potrebujeme nájsť cestu. Na workshope vám vytvorím priestor, aby ste si prehĺbili sebauvedomenie a otvorili sa tomu, čoho všetkého ste schopní a aký nesmierny potenciál v sebe ukrývate.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016