Facebook
Jiří Vokáč Čmolík

Jiří Vokáč Čmolík

ŽIJETE V PŘESVĚDČENÍ, ŽE BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE? ŽE PENÍZE POCHÁZEJÍ Z PRÁCE? CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE PENÍZE?! MÁTE PENĚZ DOSTATEK NEBO NADBYTEK? MILUJETE PENÍZE? A MILUJÍ PENÍZE VÁS? Vše kolem vás jste si vytvořili vy sami skrze programy ve svém mozku. Vaše svobodná vůle neexistuje, vše je řízeno programy, které máte uloženy v myšlení a podle obvodů těchto programů se Vám „děje“ realita dříve, než si to stačíte uvědomit. Peníze jsou výsledkem programů ve Vašem mozku. Pokud se Vám opakují stále stejná finanční schémata jako je chudoba, problémy s cash flow, a peníze sice vyděláte, ale hned se zase vypaří, tak si mohu tipnout, že určitá schémata se vám v životě s penězi opakují nezávisle na tom, jak moc se snažíte, jak moc vyděláváte. Je to jednoduché, hovoříme zde totiž o vašich programech na peníze, které jsou kódovány ve vašem mozku.
K tomu, aby programy začaly fungovat způsobem, který vám vyhovuje, je nutné nejdříve zastaralé programy vymazat (delete), nainstalovat nové  (download) a pak celý systém znovu „nahodit“ – restartovat. Tomuto funkčnímu tréninku říkáme 
NEURO RESTART – neboli doslovné přenastavení našeho mozku pro novou realitu. Nehledejte ve vztahu k penězům  změnu, protože změna nepomůže.

Pojďme společně po TRANS FORMACI,  doslova změně stavu!

Jiří Vokáč Čmolík

Mezinárodně uznávaný řečník, který ve své práci propojuje principy neurověd s praktickou rovinou našich životů. Jiří Vokáč Čmolík je jedním z devíti světových mistrů techniky ‘firewalking’ (chůze po žhavém uhlí), spoluzakladatel globálního INNER WINNER INSTITUTU, spolu autor systému NEURO RESTART, autor transfromační literatury a online programů, je členem Neuro Leadership Institutu a ATL, Asociace transfromačních lídrů, kterou před sedmi lety založil Jack Canfield. ATL sdružuje evropské transformační učitele, kteří svojí prací pomáhají milionům lidí na cestě osobního rozvoje.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016