Facebook
Jiří Vokáč Čmolík

Jiří Vokáč Čmolík

Jiří Vokáč Čmolík – Vnútorný víťaz – neuro metóda INNER WINNER

Naša myseľ nám vytvára našu realitu

Naša myseľ nám vytvára našu realitu, hoci by sme často chceli dosiahnuť väčších výsledkov, lepších vzťahov a podobne, narážame na before-after rôzne obmedzenia s konštatovaním “to nejde”. Náš mozog potom túto vetu “zacykľuje” použije ju ako argument pri každej výzve. V tomto workshope sa zoznámite s princípom akým pracuje Váš mozog pri vytváraní vlastnej reality.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016