Facebook
Katarína

Katarína Čičmancová

Správne čísla ako základ úspešného podnikania

Sobota 8.3.2014 14.30-16.00

V sprievode Kataríny sa čísla s povesťou nudného učiva menia na vzrušujúcu cestu za poznaním, ktoré tu existuje už od čias Pytagorasa. Každé číslo vo Vašom živote – dátumom narodenia počnúc – má pre Vás obrovskú výpovednú hodnotu. Stačí ju vedieť čítať a máte vo vrecku kľúč k správnym rozhodnutiam, ktoré sú alfou a omegou úspešného podnikania. Dokonalé načasovanie projektov, vhodné termíny podpisu zmlúv, výber správnych ľudí do pracovného kolektívu. To všetko sú témy, ktorým sa Katarína venuje vo svojom príspevku. Jej osobne už numerológia úspech v podnikaní priniesla. Teraz ste na rade Vy.
Čo vám môže priniesť kurz numerológie?

  • zistíte, čo vo Vás skutočne je a ako môžete naplno využiť svoj potenciál
  • naučíte sa, ako sa vďaka číslam prepracovať k úspechu v podnikaní
  • rozhodovanie pre Vás prestane byť problémom
  • lepšie pochopíte svoje konanie aj motivácie svojho okolia
  • naučíte sa odhaliť silné a slabé stránky partnera či konkurenta
  • ako vedúci pracovník získate kľúč na správne obsadzovanie pracovných miest kvalifikovaným personálom
  • s istotou dokážete harmonizovať vzťahy
  • pomocou farieb dokážete veľmi dobre vyladiť svoju osobnosť aj okolité prostredie

Katarína Čičmancová

Je jedinou lektorkou na Slovensku, ktorá poskytuje kurzy numerológie na základe akreditácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky s oprávnením vydávať Osvedčenia o získanom vzdelávaní s celoštátnou platnosťou. So štúdiom čísel začala v roku 2001 a dnes má nielen u nás, ale aj v Čechách stovky klientov, ktorým pomohla pochopiť ich vlastnú podstatu, zmysel životných situácií, v ktorých sa ocitli, prijať silné aj slabé stránky a správne sa postaviť k rizikám, výzvam a príležitostiam – nielen v osobnom živote, ale aj v podnikateľskej sfére.
Katarína sa venuje prednáškovej činnosti, ale stále poskytuje aj osobné konzultácie. Jej motorom je presvedčenie, že tak ako jej samotnej, môže numerológia zmeniť život každému.

Sobota 8.3.2014 14.30-16.00 Objednať vstupenku

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016