Facebook

Korporátne bubnovanie ® + Neuroleadership

Časť I – Korporátne bubnovanie – 60 minút

KORPORÁTNE Bubnovanie = JEDNA FIRMA x JEDEN RYTMUS! DRUM OVER 60 minút
Ohromná sila tejto akcie vychádza z faktu, že v jeden moment, hrá na bubny.
v dokonalej kooperácii ,,x bubeníkov”, čím sa uvoľňuje veľká sila a z mozgu sa vyplavujú látky opojenia ako je dopamín a endorfín. Záverečný rytmický orchester je skvelou demonštráciou spolupráce a jednoty.

Energiser
Krátky úvod do metódy, privítanie.
Prvou časťou programu je rytmická rozcvička, ktorá okamžite chytí všetkých účastníkov.

Boomwhackers
Boomwhackers sú plastové naladené rúrky, s ktorých pomocou môžeme hrať rytmus aj melódiu zároveň. Každý človek predstavuje jeden tón, byť sebe dokonalejšie naladený, sám je vždy obyčajný tón – nikdy nezahrá melódiu. Až spoločnou súhrou s ostatnými kolegami – inými tónmi – vznikne nádherná melódia, súzvuk, úspech. Sme tak schopní s Vami zahrať takmer čokoľvek, vrátane Beethovena … Zahráme s vami prastarý kmeňový rytmus Morybayasa … Jedná sa o rytmus k oslave stromu ako symbolu kmeňovej spolupráce a ľudského spoločenstva. Strom sa skladá z koreňov, kmeňa, konárov, listov a plodov. Každá z týchto častí má svoje miesto a význam, iba vzájomnou spoluprácou dochádza k životnosti, úspechu stromu – tímu, spoločnosti …
Časť boomwhackers zakončíme spoločným prehraním Beethovena Óda na radosť vo dvoch minútach!

Bubny
Potom prejdeme k najstaršiemu nástroju ľudskej komunikácie – bubnom! Súčasťou spoločného bubnovania budú komunikačné techniky call and response a spoločné vytvorenie rituálneho rytmu.

Rytmický orchester
V závere vytvoríme z účastníkov rytmický orchester! Každý sa prejaví individuálne svojím rytmom, pričom ako súčasť celku to bude znieť skvele. K bubnom zapojíme perkusné nástroje z celého sveta (africké zvonce, latinskej marakash, egyptskej tamburíny, drevá atď) a hlasové chorály …
Ukončíme silným zážitkom!

Časť II – Neuroleadership – 120 minút

1. časť
Prednáška na tému Neuroleadership. Úvod do problematiky neurolingvistického programovania, ktorý osvetlí účastníkom základy správania ľudského mozgu. Téma zvoľna nadväzuje na teóriu “kruh presvedčenia”, ktorý opisuje vzorce vedomého a nevedomého správania.

2. časť
Praktické cvičenia k naštartovaniu skrytého potenciálu jednotlivcov v tíme. Séria cvičenia, ktorá sa zdanlivo vymykajú zdravému rozumu, sú však založené iba na vôli, odhodlaní a mobilizácií rezerv, o ktorých ste nemali ani tušenia. Súčasťou sú tieto techniky:

  • Lámanie šípov o hrdlo
  • Ohýbanie železných tyčí (ingoty)
  • Prerazenie drevených dosiek holou rukou
  • Chôdza po črepinách …

Uzavretý seminár je určený pre firmy a inštirúcie. Počet osôb min. 30.

Cenovú kalkuláciu Vám pošleme na vyžiadanie.

Kontakt

Daniela Čeplíková
daniela.ceplikova@inner-winner.sk
Uveďte prosím počet osôb a mesto, kde chcete, aby sa seminár konal.

Základné informácie:
Lektori: 1x akreditovaný lektor / facilitátor, asistent
Časová náročnosť: 3 hodiny
Cenová ponuka bude zahŕňať : honorár lektorov, licencované použitie techník ORT, prenájom a logistiku bubnov, boomwhackers, perkusie