Facebook

Korporátne bubnovanie ®

 JEDNA FIRMA + JEDEN RYTMUS = KORPORÁTNE BUBNOVANIE !

Spoločné vytváranie rytmu je najstaršia a najfunkčnějšia forma budovania kmeňové (firemnej) identity. V tomto spôsobe neverbálnej komunikácie existujú skvelé paralely s obchodným prostredím (Time management, leadership, kooperácia, komunikácia …). Rytmus je univerzálny jazyk, ktorý prekonáva pohlavie, vek, národnosť aj hierarchiu vo firme. Ide o nájdenie spoločného rytmu, komunikácie a schopnosti kooperácie. Ďalšími benefitmi sú energetizácia a zážitok zo spoločnej súhry.

VARIANTA 1, DRUM OVER od 30 minút do 2 hodín

Ohromná sila tejto akcie vychádza z faktu, že v jeden moment, hrá na bubny v dokonalej kooperácii ohromný počet ,, bubeníkov “, čím sa uvoľňuje veľká sila a z mozgu sa vyplavujú látky ako dopamín a endorfín. Záverečný rytmický orchester je skvelou demonštráciou spolupráce a jednoty.

Prvý blok – Energiser

Krátky úvod do metódy, privítanie. Prvou časťou programu je rytmická rozcvička, ktorá okamžite chytí všetkých účastníkov.

Boomwhackers

Boomwhackers sú plastové, naladené trubky s ktorých pomocou môžeme hrať rytmus aj melódiu zároveň. Každý človek predstavuje jeden tón, hoci seba dokonalejšie naladený, sám je vždy obyčajný tón – nikdy nezahrá melódiu. Až spoločnú súhrou s ostatnými kolegami – inými tónmi – vznikne nádherná melódia, súzvuk, úspech. Sme tak schopní s Vami zahrať takmer čokoľvek, vrátane Beethovena … Zahráme s Vami prastarý kmeňový rytmus Morybayasa … Jedná sa o rytmus k oslave stromu ako symbolu kmeňovej spolupráce a ľudského spoločenstva. Strom sa skladá z koreňov, kmeňa, konárov, listov a plodov. Každá z týchto častí má svoje miesto a význam, iba vzájomnou spoluprácou dochádza k životnosti, úspechu stromu – tímu, spoločnosti …
Časť boomwhackers zakončíme spoločným prehraním Beethovenovej Ódy na radosť v dvoch minútach!

Druhý blok – Komunikácia

Potom prejdeme k najstaršiemu nástroju ľudskej komunikácie – bubnom! Súčasťou spoločného bubnovania budú komunikačnej techniky call and response a spoločné vytvorenie rituálneho rytmu.

Tretí blok – Rytmický orchester

V závere vytvoríme z účastníkov rytmický orchester! Každý sa prejaví individuálne svojim rytmom, pričom ako súčasť celku to bude znieť skvele. K bubnom zapojíme perkusné nástroje z celého sveta a hlasové chorály …
Mocným zážitkom zakončíme!

 

VARIANTA 2, DRUM CIRCLE SESSION 45 minút / 20-50% bubnov, boomwhackers a perkusie

Základom sú dva kruhy – základný kruh s bubnami, okolo neho kruh s boomwhackers. Každý účastník má možnosť vystriedať obe časti. Táto varianta je vhodná, ak chcete zažiť bubny a z dôvodov rozpočtu nie je možné mať bubny pre každého účastníka. Na začiatku prebehne krátka rytmická rozcvička a ideme na to!

Sekcia Drum Circle

Pod vedením skúseného facilitátora vzniká ohromujúci rytmus, ktorý je rozdelený na 3 časti – každá časť kruhu hrá svoj rytmus za ktorý je zodpovedná – dohromady vzniká súhra a harmónia. Bubny komunikujú s druhým kruhom, ktorý dodáva rytmu melódiu:

Sekcia Boomwhackers Circle a perkusné nástroje

V druhom kruhu účastníci hrajú kmeňový rytmus Moribayasa .. rovnaký z varianty číslo 1. Spojením týchto dvoch kruhov dosiahneme dokonalého zladenia v rytme aj melódie, ktoré použijeme ako metaforu pre úspešné fungovanie firmy (kmeňa) založenú na komunikáciu, načasovanie a osobnej zodpovednosti.

 

VARIANTA 3, BOOMWHACKERS SYMPHONY, do 40 minút

Variant založená iba na boomwhackers. Výhodou je jednoduchá logistika a nízka cena. Na druhú stranu sa iba z boomwhackers nevytvorí tak silný zážitok a program vystačí do 40 minút.00:00 – 00:05 energiser

Prvou časťou programu je rytmická rozcvička, ktorá okamžite chytí všetkých účastníkov.

00:05 – 00:10 boomwhackers call and response

    Vysvetlenie princípu hry na boomwhackers, komunikačné hra call and response. Lektor na pódiu hrá na boomwhackers rytmické časti, ktoré účastníci opakujú. Ide o základný princíp komunikácie – vyslanie signálu a overené, že druhá strana interpretuje správne. Počas tejto chvíle si účastníci osvoja princíp hry na boomwhackers .

00:10 – 00:25 boomwhackers Morybayasa

    Potom prejdeme k spoločnému hraniu – Koprorátnemu bubnovaniu vo verzii boomwhackers. Zahráme s Vami prastarý kmeňový rytmus Morybayasa … Jedná sa o rytmus k oslave stromu ako symbolu kmeňové spolupráce a ľudského spoločenstva. Strom sa skladá z koreňov, kmeňa, konárov, listov a plodov. Každá z týchto častí má svoje miesto a význam, iba vzájomnou spoluprácou dochádza k životnosti, úspechu stromu – tímu, spoločnosti …

00:25 – 00:40 boomwhackers záver – jam session alebo Óda na radosť

    Záver bude patriť spoločné rytmické improvizáciu – jam session alebo prehraním Ódy na radosť od Beethovena – záleží na aktuálnej nálade a schopnostiach auditória. Zážitkom zo spoločného rytmu a súhry zakončíme spoločnú interakciu.

REFERENCIE

Ročne s nami bubnujú milióny,, bubeníkov ” na celom svete! Z ČR a SR za posledný rok na 40 000 manažérov z viac ako 100 spoločností ako napríklad: Slovenská Sporiteľňa, Sberbank, Siemens, Isover, Alianz, UnicreditBank, HP, Nestlé, Škoda Auto … kompletný zoznam viz na www.rhythm-team.sk

Cenovú kalkuláciu Vám pošleme na vyžiadanie.

Kontakt

Daniela Čeplíková
daniela.ceplikova@inner-winner.sk
Uveďte prosím počet osôb a mesto, kde chcete, aby sa seminár konal.

Základné informácie:

Lektori: 1x akreditovaný lektor
Cenová ponuka bude zahŕňať: honorár lektora, licencované použitie techník ORT, prenájom a logistiku bubnov, boomwhackers, perkusie