Facebook
up1350219322

Miro Randuška

Korporátne bubnovanie - Drum Circle

Piatok 7.3.2014 16.30-18.00

Korporátne bubnovanie je v súčasnosti najprogresívnejšou metódou budovania a rozvoja tímov. 60% zo 400 najväčších firiem sveta použilo tieto techniky k rozvoju svojich tímov (zdroj: FORBES). A toto číslo sa neustále zvyšuje … Original Rhythm Team prináša ako prvý tento moderný trend do Strednej a Východnej Európy! objavenie a využitie energetického potenciálu jednotlivca a spoločnosti prelomenie sociálnych a emocionálnych bariér dosiahnutie atmosféry súhry a jednoty skrze rytmus interakcia na vyššej úrovni Original Rhythm Team Original Rhythm Team je vzdelávací projekt zameraný na osobnostný rozvoj,
budovanie a rozvoj tímov, komunikáciu, kooperáciu, načasovanie a vedenie ľudí. Používa tzv. Korporátne bubnovanie a metódy DrumCircle, pri ktorých všetci účastníci aktívne hrajú na bubon či iný rytmický nástroj. Original Rhythm Team pôsobí v rámci svojich projektov v korporáciách, neziskovom sektore, v školstve, organizuje tiež otvorené Drum Circle pre širokú verejnosť. Podľa antropologických výskumov je bubon najstarším nástrojom komunikácie a spoločné bubnovanie je najstaršou formou tímovej komunikácie. Rytmus je univerzálny jazyk, ktorý dokáže presiahnuť rozdiely medzi ľuďmi – národnosť, pohlavie, vek, rasu, profesijné či sociálne rozdiely. Jedná sa o neverbálnej, primárny spôsob komunikácie, ktorý odkrýva zažité stereotypy v komunikácii daného tímu.

Miro Randuška

Je členom EMTC-Europska muzikoterapeuticka konfederácia, MIČR-Muzikoterapeutický institut ČR. Člen SAMT – Slovenskej Asociácie Muzikoterapie, vyštudoval som špeciálnu pedagogiku – psychopédiu na KU v Ružomberku a muzikoterapiu na TUL v Liberci u Jitky Pejřimovskej a Jany Prochádzkovej, absolvoval výcvik Akustickovibračnej muzikoterapie u Boehme music a výcvik DrumCircle facilitátora.Založil som Drumbla – komunitné centrum, v rámci ktorého realizujeme jedinečné projekty muzikoterapie.Vediem Original Rhythm Team s ktorým ponúkame Korporátne bubnovanie® nielen firmám, ale aj školám a neziskovým organizáciám.Spolupracujem s Domovami sociálnych služieb, Resocializácia drogovo závislých osôb, Metodicko-pedagogické centrum, Regionálne centrum autizmu, Katolícka Univerzita Ružomberok, Národné Lesnícke Centrum …a niekedy aj hrám

Piatok 7.3.2014 16.30-18.00 Objednať vstupenku

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016