Facebook
up1350219322

Miro Randuška

Miro Randuška – DRUM CIRCLE

 

  • objavenie a využitie energetického potenciálu jednotlivca a spoločnosti
  • prelomenie sociálnych a emocionálnych barier
  • dosiahnutie atmosféry súhrya jednoty cez rytmus
  • interakcia na vyššej úrovni

Spoločné bubnovanie je najstaršou formou budovania, rozvoja tímov a tímovej spolupráce!

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016