Facebook
neuro-restart

NEURO RESTART®

Osobné rezonančné nahrávky vyvolávajú odvahu realizovať zmeny, odstraňujú bloky, ktorých sa len ťažko zbavujeme, utlmujú prehnanú aktivitu v plazím mozgu a čistí Epigenetické kód. Každá z nahrávok má svoj názov a špecificky zameraný účinok.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016