Facebook

NEURO REŠTART®

neuro-restartOsobné rezonančné nahrávky vyvolávajú odvahu realizovať zmeny, odstraňujú bloky, ktorých sa len ťažko zbavujeme, utlmujú prehnanú aktivitu v plazím mozgu a čistí Epigenetické kód. Každá z nahrávok má svoj názov a špecificky zameraný účinok.

Jedna nahrávka trvá 1,5 minúty a počúva sa vždy ráno 9 po sebe idúcich dní. Potom nasleduje 21 dní pauza.

Nahrávky je vhodné doplniť počúvaním podporných nahrávok s autogénnom tréningom vždy večer a to aj v čase pauzy. Ak si kúpite celú sadu, tak po 21 dní dlhej prestávke môžete pristúpiť k ďalšej nahrávke, ktorú opäť počúvate 9 dní, s následnou 21 denný pauzou. Postup opakujete až do poslednej nahrávky. U sady teda celý cyklus trvá 5 mesiacov.

Kompletná sada piatich nahrávok vylaďuje všetky oblasti vášho života a je teda komplexným a najúčinnejším riešením.

  1. Nahrávka NEURO RESTART ® Vízia – zameriava sa na silu vízie , implementácia a realizácia , hojnosť a spokojnosť , dobré zdravie a dlhý život , prítomnosť sám v sebe a bytia v prítomnom okamihu . Pôsobí v segmente prosperita , kam patrí zdravie a peniaze.
  2. Nahrávka NEURO RESTART ® Liečiteľ – zameriava sa na liečivú moc , spracovanie emócií , dar komunikácie , výrečnosti a empatie , oslobodenie sa od traumy a vyliečenie šrámov , vyriešenie konfliktov . Pôsobí v segmente vzťahy.
  3. Nahrávka NEURO RESTART ® Učiteľ – zameriava sa na prepojenie s vedomím , rozvoj schopnosti snívanie , sebareflexiu , reflexiu a porozumenie udalostí . Pôsobí v segmente čas pre seba.
  4. Nahrávka NEURO RESTART ® Bojovník – zameriava sa na schopnosť predvídať , schopnosť vnímať vnútornú podstatu , pozdvihnutie charizma , nachádzanie našich vášní a žitia v súlade s našou prirodzenou podstatou . Pôsobí v segmente duchovnosť , kam patrí profesie.
  5. Nahrávka NEURO RESTART ® Synergie – zameriava sa na súčinnosť všetkých predchádzajúcich nahrávok , silnú osobnú prítomnosť , vyladený a otvorený život , radosť z každého aspektu života , poznanie oslobodzujúce pravdy.