Facebook
Norbert Synčák

Norbert Synčák

Norbert Synčák – Vedomá myseľ – cesta k vnútornému pokoju

Ako zastaviť kolotoč vlastných myšlienok, upokojiť myseľ, prečistiť emócie a spojiť sa s vlastnou vnútornou podstatou. Praktický workshop na ktorom zažijete zjednotenie individuálneho Vedomia s Univerzálnym Vedomím pomocou stáročiami overených meditačných techník qi gongu a vnútornej kultivácie. Objavte cestu osobnej transformácie, ktorá sa otvára nad pokojnou hladinou Vedomej mysle.

Norbert Synčák

Je 15 rokov vyhľadávaným školiteľom a odborným konzultantom v oblasti vnútorného rozvoja osobností a firiem, tradičného feng shui, IT a interdisciplinárnych oblastí. Prednášal pre desiatky tisíc poslucháčov vrátane vrcholových manažérov veľkých medzinárodných spoločností. Je pravidelným prednášateľom na medzinárodných kongresoch. Pôsobí ako školiteľ pre trénerov a konzultantov v oblasti IT a tradičného Feng Shui.
22 rokov sa venuje štúdiu vlastností priestoru a času, čínskej metafyzike, filozofii a vnútornému rozvoju človeka. Je viceprezidentom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, zakladateľom a majiteľom školiacej firmy Lapis, s.r.o.. Je spoluautorom knihy Perspektívy psychotroniky, psychotronika v 21.

storočí (CAD Press) a autorom viacerých menších príručiek pre užívateľov v oblasti IT. Svoje znalosti z oblasti tradičného feng shui nadobudol štúdiom na Mastery Academy of Chinese Metaphysics (Kuala Lumpur, Malajzia). Ako jeden z prvých na Slovensku

začal vyučovať techniky autentického feng shui. Jeho seminármi prešli stovky odborných konzultantov, ktorí pôsobia ako poradcovia feng shui na Slovensku a v Čechách. 6 rokov vedie pravidelné tréningy a semináre zamerané na podporu integrity človeka a vlastných samoregeneračných schopností s využitím techník Čchi kungu. Je absolventom štvorročného štúdia tradičnej čínskej a taoistickej medicíny v Prahe. Čchi kung študoval u viacerých zahraničných učiteľov.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016