Facebook
Pavol a Mária Korčekoví

Pavol a Mária Korčekoví

Pavol a Mária Korčekoví – Organizačné konštelácie verzus organizačné správanie

Moderná analytická metóda sa stala v deväťdesiatych rokoch hitom v Nemecku a postupne prechádza do ďalších ekonomicky rozvinutých krajín sveta.Systemické konštelácie podľa Berta Hellingera sa zaradili medzi veľmi obľúbené metódy, ktoré objasňujú príčiny problémov a okamžite hľadajú vhodné a efektívne riešenia. Konštelácie sú techniky, ktoré vstupujú hlboko do systému fungovania firmy, organizácie, podniku, inštitúcie, spoločnosti a odhaľujú podprahové vplyvy brzdiace rozvoj a ekonomickú prosperitu. Skúmajú fenomén organizačného správania ako skutočnú konfrontáciu teórie s empíriou. Organizačné konštelácie súmimoriadne účinný nástroj na zmenu osobných postojov, negatívnych vzorcov myslenia. Poskytujú obraz podprahovej reality komplexného pochopenia organizačného správania a spojenia pracovného prostredia so sociálnym a rodinným prostredím.

 

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016