Facebook
me 2013

Peter Kukliš

Nenásilná komunikácia v práci, doma, v živote

Nedeľa 9.3.2014 14.30-16.00

Nenásilná komunikácia je špecifický prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencií, ktorý dokáže nájsť porozumenie a prepojenie medzi ľuďmi tam, kde sa vytratilo. Nenásilnou komunikáciou vieme riešiť naše konflikty efektívne ale bez manipulácie, obviňovania, sarkazmu … . Nenásilná komunikácia môže mať hlboký dlhodobý pozitívny vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k samému sebe.

Prostredníctvom orientácie na ľudské hodnoty vytvárame prostredie kde autenticita, rešpekt, úprimnosť a empatia vedú k vyššej dôvere a tým aj k vyššej kreativite, motivácií, efektivite a k pohode. Vytvárame pracoviská, kde sa ľuďom darí podávať výkony a kde sa zároveň cítia ako ľudia. Vytvárame domovy, kde sa partneri a aj deti vedia vypočuť.

Na workshope si na praktických interaktívnych cvičeniach vyskúšame ako štyri kroky Nenásilnej komunikácie dokážu v našej komunikácií priniesť viac jasnosti, porozumenia a viac možností riešenia každodenných výziev. Pozrieme sa na to, ako vyjadriť naše postrehy, nápady a požiadavky úprimne a bez obviňovania a ako nájsť empatické odpovede na reakcie a podnety druhých, nech sú akékoľvek.

Peter Kukliš

www.lifeatwork.sk

Na cestách svetom nachádzam cestu k sebe. Vyštudoval som Financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, študoval som aj na Wirtschaftsuniversitaet vo Viedni. Manažoval som marketingový tím IT firmy v indickom Pune, kde jeden a pol roka žil. Takmer deväť rokov som žil a pracoval v anglickom Cambridge. Tam ma v roku 2003 priviedla túžba spoznať a praktizovať Budhizmus – aplikovaný na prostredie a mentalitu ľudí „západu“. Tam som objavil aj humanistické prístupy k vnútornému svetu a vnútornej zmene – Nenásilnú komunikáciu a Focusing. Vnútorný a duchovný rozvoj ma vždy inšpiroval a fascinoval a našiel som príležitosť ako ho pretaviť do mojej práce a života.
Šesť rokov som pracoval vo Windhorse:evolution, obchodnej „fair- trade“ spoločnosti, ktorá aplikuje princípy Budhizmu v pracovnom prostredí. Pracoval som najmä na pozíciách, ktoré vyžadovali proaktívnu a efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a spolupracovníkmi – v predaji a aj ako manažér regionálneho obchodného tímu.

Od roku 2010 pôsobím ako associate konzultant, lektor a kouč v Life at Work, Ltd. V roku 2012 som sa vrátil domov na Slovensko, učím aj v Čechách a Poľsku. Učím komunikáciu, emocionálnu inteligenciu a rezilienciu vo firemných a neziskových kontextoch a aj v kurzoch pre verejnosť.

V súčasnosti som jediný certifikovaný tréner Nenásilnej komunikácie na Slovensku a v Čechách. Je tiež certifikovaný tréner Focusingu a líder Jógy smiechu. Učím aj meditáciu všímavosti.

„S radosťou podporujem ľudí a organizácie v tom, aby komunikovali a žili v súlade s ich hodnotami. Verím, že keď budeme žiť v súlade s našimi hodnotami, náš život a aj životy ľudí okolo nás budú lepšie.“

 

Nedeľa 9.3.2014 14.30-16.00 Objednať vstupenku

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016