Facebook
Roman-Braun

Roman Braun

Hodnoty sú DNA našej Mysle.

Manipulujú nás smerom k žiaducim a nežiaducim činnostiam.
Fungujú ako diaľkový ovládač nášho osudu.

Nie sú stále rovnaké a nie sú nemenné.

Menia sa v rámci kontextu: Stephen Convey začal rozlišovať medzi Obrazovými-Hodnotami a Povahovými-Hodnotami a táto diferenciácia odvtedy pokračuje.

Zdôrazňuje dôležitosť modelu práce s Meta-Hodnotami a Roman Braun vám poskytne prvý náhľad do tejto teórie a primerané odborné vedenie v týchto metódach, ktoré pracujú s Meta-Hodnotami.

Ďalšie témy:

  • štyri zdroje drámy v našich životoch
  • proces „iného rozloženia času“
  • hodnoty ako „symbolické zovšeobecnené komunikačné médiá“ (Luhmann)
  • odlišné účinky súcitu – meditácia na uvedomovanie si
  • za hranicou paradigmy problém – riešenie

 

ROMAN BRAUN

Roman Braun je master-kouč ICF (Medzinárodná federácia koučov), NLP-master-tréner a Prezident EC-NLP (Európske spoločenstvo pre neurolingvistické programovanie). Vzdelanie v oblasti NLP získal priamo od jeho zakladateľov: Richarda Bandlera a Johna Grindera a v štúdiách pokračoval ďalej s osobnosťami ako Paul Watzlawick, Bert Hellinger, Steve de Shazer a inými.
Braun sám zostavil komunikačnú metodológiu s názvom „Trinergy“: Model pre rozriešenie konfliktu a zosúladenie zdrojov. Je založená a vytvorená z metód a techník vnútro-osobnej a medziľudskej komunikácie ako NLP, Teória systémov, Rodinné konštelácie, Rank-Dynamics a iné.
www.trinergy.at

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016