Facebook
svarcova-sona-34221

Soňa Švarcová

Soňa Švarcová – Ako nájsť svoj talent

Všetko, čo človek objaví v sebe, je mu nanič, ak to nevie použiť v spoločnosti, v tíme, v akýchkoľvek vzťahoch.

A nič z toho, čo človek objaví okolo seba nebude mať

ozajstný vplyv na jeho život, pokiaľ neuvidí súvislosti aj vo svojom vnútri. Ako nájsť v sebe silu veci meniť a veci robiť, a ako ju použiť v prospech seba a iných?

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016