Facebook
976687_4300305806145_958223456_o

Vladimír Červenák

Vladimír Červenák – Etikoterapia ako intuitívny sebakoučink

Etikoterapia je autoterpiou, sebaliečením, rozpoznaním pravdy o sebe samom v prítomnom okamžiku. Pravdy o tom, čo v skutočnosti je príčinou ochorenia, nespokojnosti, neschopnosti žiť spokojný , šťastný život. Príčinu ochorenia, ale aj nehôd a úzazov vidí v narušených vzťahoch. Tie môžu byť narušené buď k sebe samému, k iným ľudom, ale aj ku všetkému čoho je človek súčasťou a čo ho presahuje. Napríklad k prírode, k Zemi, k Bohu. Patrí k najnáročnejším technikám sebapoznávania ale práve preto aj k tým najúčinnejším. Hľadá hlbokú príčinu ochorenia, ale
aj stavu úzkosti, strachu, nespokojnosti.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016