Facebook
976687_4300305806145_958223456_o

Vladimír Červenák

Etikoterapia Ako rozpoznať zdravie poškodzujúce emócie, stratégie a vzorce?

Sobota 8.3.2014 9.30-11.00

Etikoterapia je jednou z najúčinnejších metód na hľadanie hlbokých príčin ochorení a na rozpoznávanie emócií, stratégií a vzorcov správania, ktoré poškodzujú zdravie. Príčinu chorôb, nehôd a úrazov nachádza v narušených vzťahoch k sebe samému, k iným ľuďom alebo k životu ako takému.Na workshope odhalíme najčastejšie používané stratégie a vzorce správania, ktoré vedú k negatívnym emóciám, ktoré potom poškodzujú zdravie človeka. Blokujú životnú energiu, spôsobujú zakyslenie organizmu a jeho kolaps.Etikoterapia je hlbinnou autoterapiou človeka smerujúceho k celistvosti.

Vladimír Červenák

Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut a životný kouč, www.vladimircervenak.sk Ako etikoterapeut a životný kouč profesionálne pôsobí od roku 2006 v spoločnosti Advaita. www.advaita.sk Vedie školu etikoterapie – vysokú školu života, praktický sebapoznávací seminár, zameraný na osvojovanie princípov a metód etikoterapie . Navštevuje ju už viac ako 300 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým. Učí ako si udržať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie. Ako životný kouč pracuje aj s individuálnou klientelou predovšetkým hľadajúcou odpovede na otázky ako liečiť narušené vzťahy, ako hľadať hlboké príčiny ochorení, ako riešiť párové vzťahové krízy, ako budovať viacgeneračné vzťahy, ako riešiť medzigeneračné krízy a konflikty.

Sobota 8.3.2014 9.30-11.00 Objednať vstupenku

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016