Facebook
foto

Zdena Šlesarová

Zdena Šlesarová – Pomôže typológia osobnosti firmám k úspechu?

Pre firmy je dôležité vedieť aké typy ľudí majú vo svojich tímoch, ako typológia ovplyvňuje vzájomnú spoluprácu ,aj ako môžu byť osobnostné rozdiely zdrojom nedorozumení. Určenie osobnostného typu dáva možnosť ako na konkrétnych pozíciách a v rôznych situáciách čo najlepšie využiť osobnostné predpoklady ľudí.
Poznať svoje preferencie profesionálnou diagnostikou je praktický nástroj sebapoznania a osobného rozvoja, ktorý súvisí s našou psychickou pohodou aj pozitívnym sebaprijatím.

NEURORESTART FIREWALKER

9.4.2016